Obchodní podmínky pro podnikatele

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

  

Následující obchodní podmínky platí výhradně pro komerční zákazníky. V žádném případě se nevztahují na koncového uživatele.

  

  1. Rozsah

  

(1). Následující všeobecné obchodní podmínky se vztahují výhradně na zboží prodávané námi, PARAB s.r.o. IČ: 01485865, DIČ: CZ01485865, sídlo: Boženy Němcové 524/11, Liberec, 460 05, bez ohledu na to, zda jsou tyto transakce uzavřeny online nebo offline. 
Následující podmínky platí ve znění platném v době uzavření smlouvy.

 Odchylné nebo protichůdné podmínky kupujícího nebudou uznány námi, pokud s nimi výslovně nesouhlasíme. Za takové schválení se nepovažuje výkon služeb.

 

(2). Tyto všeobecné obchodní podmínky platí výhradně pro podnikatele ve smyslu

 

  1. Registrace jako zákazník

 

(1). Spolupráce a objednávky jsou možné pouze v případě, že je podnikatel s námi registrován a schválen jako velkoobchodní zákazník na našich stránkách www.bsrybareni.eu.

Za tímto účelem se podnikatel registruje na stránkách www.bsrybareni.eu.

Údaje potřebné pro registraci zákazníka musí být poskytnuty v plném rozsahu a pravdivě. Následné změny vašich osobních údajů musíte zadat na vlastní odpovědnost.

  

(2). Registrací souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

 

Uzavření smlouvy

(1). Prezentace našeho zboží probíhá prostřednictvím naší webové stránky www.bsrybareni.eu, našich aktuálních katalogů či osobní prezentací.

(2). Objednávka zboží se prování prostřednictvím eshopu na stránkách www.bsrybareni.eu.    

(3). Kupní smlouva je uzavřena přijetím Vaší objednávky.

  

  1. Ceny, přepravní náklady, platební podmínky, započtení, postoupení

 

(1). Platí ceny platné v době objednání na eshopu.

(2). Náklady na přepravu účtujeme do hodnoty objednávky 29 999,- Kč (plus DPH). Od objednávky 30 000,- Kč je doprava po České republice zdarma.

(3). Odpočet slevy na hotovosti závisí na výši objednávky:

 

  •         3% sleva od 50 000,- Kč hodnoty objednávky  (plus DPH)
  •         5% sleva od 150 000,- Kč hodnoty objednávky  (plus DPH)
  •         8% sleva od 500 000,- Kč hodnoty objednávky  (plus DPH)

 

(4). Platba by měla být provedena do 10 dnů od vytvoření a zaslání faktury. V případě platby dobírkou při převzetí zboží.

 

5 Povinnost, dodací podmínky, prodlení při dodání, prodlení s převzetím

 

(1). Máme nárok na částečné dodávky, pokud je dílčí dodávka pro kupujícího v jednotlivých případech přiměřená.

(2). Naše povinnost je omezena na dodávku zboží do přepravní společnosti. 

(3). Dodací lhůta závisí přímo na správném a včasném dodání našimi dodavateli. O nedostupnosti služby je podnikatel neprodleně informován. Úhrada je, pokud již byla poskytnuta, okamžitě vrácena.

(4). Pokud je objednané zboží v našem skladu v České republice a podnikatel není informován o nedostupnosti služby, činí dodací lhůta maximálně 10 dnů ode dne potvrzení objednávky.

(5). V případě nedodržení dodací lhůty může podnikatel stanovit lhůtu odkladu nejméně 14 dnů písemně. Po uplynutí této lhůty je stanovena další lhůta nejméně 10 dnů. Pokud tato lhůta uplynula i bez výsledku, může podnikatel odstoupit od kupní smlouvy.

(6). Paušální náhrada za prodlení činí 0,5% z hodnoty fakturované služby za každý dokončený týden zpoždění, ale ne více než 5%. Toto pravidlo se však nepoužije, pokud je podnikatel o tomto zpoždění informován.

 

6 Zachování vlastnictví

 

(1). Vyhrazujeme vlastnictví zakoupené položky až do obdržení všech plateb z dodací smlouvy. Jste povinni zacházet se zbožím opatrně, zejména s cílem chránit je před poškozením.  

  

  1. Závěrečná ustanovení, rozhodné právo, jurisdikce, oddělitelnost

 

(1). Změny nebo dodatky k těmto podmínkám musí být provedeny písemně.

(2) Pro všechny kupující je výhradním místem jurisdikce Česká republika.

(3) Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neúčinná nebo v rozporu se zákonnými ustanoveními, tím není dotčena zbývající část smlouvy.

 

KONEC PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11.6.2019