VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(pro odstoupení od smlouvy můžete použít tento vzor formuláře. Vyplněný formulář odešlete zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát:

Internetový obchod: WWW.BSrybařeni.eu
Společnost: PARAB s.r.o.
IČ: 01485865
DIČ: CZ01485865
se sídlem: Boženy Němcové 524/11, Liberec, 460 05
zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  35135.            
kontaktní údaje:
kontaktní adresa: PARAB s.r.o., Boženy Němcové 524/11, 46005 Liberec
email: pavel@bsrybareni.eu
telefon +420 734 684 698
 

(dále jen „prodávající“)

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                  (podpis)
______________________________________

             Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.